Stationary engine, Banbury Steam Fair 2004

Stationary engine, Banbury Steam Fair 2004

Banbury Steam Fair

Stationary engine, Banbury Steam Fair 2004| "Road Works", Banbury Steam Fair 2004| "When I grow up", Banbury Steam Fair 2004| Motorised Bicycle, Banbury Steam Fair 2004| Humber Super-Snipe, 2004| Tractor seats, Banbury Steam Fair 2004|